O mne

  • Absolvent Ekonomickej univerzity v Bratislave  2012
  • 14 rokov investičnej praxe
  • 5 rokov bankovej praxe
  • 8 rokov práce obchodníka s nehnuteľnosťami 

 Už od prvej investičnej skúsenosti v roku 2008 som vedel, že sa investovaniu chcem venovať celý život. 
A nehnuteľnosti  vidím ako najväčšiu investíciu Slovákov. 

Odborné poradenstvo

Spoločne budujeme silnejšiu budúcnosť

marek.vavro@investujpeniaze.sk